Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Rask Mølle Børneunivers
Mobil menu

Hvem er vi

Vi er dagtilbuddet Rask Mølle Børneunivers, som ligger midt i Rask Mølle.

Dagtilbuddet består af 2 institutioner, Søstjernen, som er en stor integreret institution bestående af både børnehave og vuggestue. Den anden institution, Skovstjernen, er en certificeret grøn institution under friluftrådet - de grønne spirer.

I dagtilbuddet er ansat 21 medarbejdere, ledelsen består af en dagtilbudsleder og en dagligleder.

Skovstjernen er certificeret Grønne Spirer  Konceptet er udviklet af Friluftsrådet, og forpligter ikke alene ind det grønne initiativ, men også i en udvikling af den pædagogiske praksis i forhold til natur, miljø og bæredygtighed.

Børnehaven er fra 1980, og var indtil 1997 eneste institution i byen.

Søstjernen, er en integreret institution, som blev bygget tilbage i 1997 og tilbygget i 2008. I institutionen er vi meget optaget af at skabe sammenhænge og gode overgange for barnet og udnytter mulighederne i at være en integreret institution.

Begge institutioner er optaget af samarbejde på tværs af institutionerne, særligt med de ældste af børnehavebørnene. Dette er for at fremme børnefællesskaberne i forhold til en kommende skolestart.

I Rask Mølle Børneunivers er vi optaget af kerneopgaven, at skabe trivsel, udvikling, læring og dannelse for børn i alderen 0 – 6 år. Vi er optaget af måden vi er sammen med børnene på, dét vi er sammen med børnene om, og hvorfor! Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.