Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Rask Mølle Børneunivers
Mobil menu

Hvem er vi

Vi er dagtilbuddet Rask Mølle Børneunivers, som ligger midt i Rask Mølle.

Dagtilbuddet består af 2 institutioner, Søstjernen, som er en stor integreret institution bestående af både børnehave og vuggestue. Den anden institution, Skovstjernen, er en kombineret skovbørnehaven.

I dagtilbuddet er ansat 21 medarbejdere, ledelsen består af en dagtilbudsleder og en dagligleder.

Skovstjernen er en kombineret skovbørnehave, hvor en gruppe tager afsted i skoven i 14 dage af gangen. Vi har lejet os ind i en spejderhytte ude i Flemming skoven. Børnehaven er fra 1980, og var indtil 1997 eneste institution i byen.

Søstjernen, er en integreret institution, som blev bygget tilbage i 1997 og tilbygget i 2008. I institutionen er vi meget optaget af at skabe sammenhænge og gode overgange for barnet og udnytter mulighederne i at være en integreret institution.

Begge institutioner er optaget af samarbejde på tværs af institutionerne, særligt med de ældste af børnehavebørnene. Dette er for at fremme børnefællesskaberne i forhold til en kommende skolestart.

I Rask Mølle Børneunivers er vi optaget af kerneopgaven, at skabe trivsel, udvikling, læring og dannelse for børn i alderen 0 – 6 år. Vi er optaget af måden vi er sammen med børnene på, dét vi er sammen med børnene om, og hvorfor! Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.